Hvordan og hvorfor?

I vores tid, da computere står for en stor del af kommunikationen imellem børnene, er det vigtigt at børnene lærer at kommunikere direkte med hinanden og udvikles socialt.

Interaktivt teater giver børnene gode muligheder for at komme tæt på hinanden i arbejdet med teaterstykket. De lærer at samarbejde, f.eks. imod den onde heks og at hjælpe de gode.

De er aktivt deltagende i forestillingerne, de danser, leger og deltager i dialogerne med dukkepersonagerne og de andre skuespillere.